contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dimarts 21 de febrer de 2012 |
Davant la repressió policial a les estudiants en lluita contra les retallades al País Valencià.

Comunicat d’Esquerra Anticapitalista / Declaració de l’Àrea d’Estudiants d’Esquerra Anticapitalista

En castellano abajo

Les violentes actuacions policials que van començar amb la detenció d’un estudiant de l’IES Luís Vives de València el dia anterior a la Vaga del passat dijous 16 de febrer i que van continuar en la jornada d’aquesta- durant la qual 20.000 estudiants es van manifestar a València- amb la detenció d’altres deu persones, segueixen ara, quan ja han passat cinc dies des del seu inici. Ahir, dia 20, les forces policials van entrar en l’IES Luis Vives i es van produir noves agressions i detencions; a les 10 de la nit continuava la pugna entre policia i manifestants enfront del mateix institut i a l’Estació del Nord de la ciutat, mentre el total de persones detingudes s’elevava ja a vint-i-una.

Les protestes estudiantils han tingut com a origen l’escalada de retallades en l’ensenyament públic, l’últim esglaó del qual ha sigut el decret de mesures urgents per a la reducció del dèficit del Consell de la Generalitat Valenciana de 5 de gener. Aquest decret ha vingut seguit- amb només un mes de distància entre tots dos -per la Reforma Laboral aprovada pel govern estatal del PP. En el País Valencià s’han produït ja una cadena d’accions de protesta massives, començant per la manifestació en defensa de l’ensenyament públic del 21 de gener, la del conjunt de l’Administració Pública del 26 del mateix mes, la manifestació estudiantil del 16 de febrer i les manifestacions contra la Reforma Laboral del passat diumenge 19. Tot açò sense comptar les nombroses accions en els centres, localitats i comarques, que es van succeint sense interrupció, en particular en l’ensenyament, però també davant altres agressions com la pujada de les taxes municipals de la recollida de fem en una sèrie de localitats de la comarca de l’Horta.

Davant les actuacions policials i les retallades en l’ensenyament han sigut convocades ja una jornada de protesta per al dijous 23 i una nova Vaga amb manifestacions per al dimecres dia 29. D’altra banda els sindicats d’ensenyament, partits d’esquerres i organitzacions socials es reuneixen demà dia 21 per a decidir les accions a realitzar davant la repressió policial i el dia 25 es tornaran a produir manifestacions contra les retallades de tota l’Administració Pública.

La brutal i desmesurada intervenció policial- que la delegada del govern Paula Sánchez de León recolza -té uns objectius clars: intimidar les estudiants al màxim per a impedir la seua mobilització i crear un clima de por social que permeta la criminalització de l’incipient moviment. Com estem acostumades a aquesta forma d’obrar per part de l’aparell repressiu de l’estat que en anteriors ocasions- recentment amb el 15-M, fa algun temps ja amb el moviment antiglobalització -ha demostrat una certa eficàcia, s’imposa obrar amb intel·ligència i prudència. La presència de provocadors i infiltrats policials ha de ser motiu de seguiment i denúncia, al mateix temps que cal evitar accions que faciliten la repressió i puguen crear un clima de por i l’aïllament del moviment.

S’imposa la màxima solidaritat i suport amb les persones detingudes i continuar de manera ferma i decidida amb les mobilitzacions per la seua llibertat, contra les retallades i contra la reforma laboral, cercant la més àmplia unitat sindical i social possible, la coordinació entre tots els sectors en lluita i l’organització per a baix, en centres, localitats i comarques, que permeta la seua extensió i continuïtat en el temps. Esquerra Anticapitalista posarà tot el seu esforç per a treballar en aquesta direcció.

Llibertat de les detingudes de València!!

Dimissió de la delegada del govern i dels responsables policials!!

Ni una retallada més!! Retirada del decret de mesures urgents del Consell de la Generalitat Valenciana i de la Llei de Reforma Laboral!!


Davant la repressió policial en el País Valencià: Ocupem els carrers de tot l’Estat!

Declaració de l’Àrea d’Estudiants d’Esquerra Anticapitalista

L’onada de protestes contra les retallades de la Generalitat iniciada el passat 21 de gener al voltant del País Valencià no ha fet més que cobrar força en cadascuna de les convocatòries que s’han anat succeint. De manera anàloga, la contestació de les forces de l’Estat creix de manera desproporcionada desplegant exagerats dispositius i carregant dia sí, dia també, contra les i els estudiants d’instituts, universitats i col·legis. La màxima expressió de les agressions la vivim la setmana passada, i es perpetua en l’actual, amb la càrrega indiscriminada de la policia antiavalots a estudiants de secundària menors d’edat. Es tracta d’un Estat policial instal·lat per a quedar-se i que ens trasllada dècades arrere, retrocedint greument en llibertats, drets i qualitat de vida. No contents amb deixar de pagar als centres, deixant-los sense calefacció, llum, etc., reprimeixen les protestes davant el temor que l’espurna de la indignació torne a deslligar-se al voltant de l’estat, aquesta vegada amb més força que mai.

En aquests moments resulta imprescindible una resposta coordinada que exigisca de manera unànime la dimissió dels actuals responsables de les agressions i l’alliberament sense càrrecs de les/els companys/es detinguts/des. La batalla contínua, i ha d’avançar cap a la unitat de les lluites entre estudiants, professorat, pares i mares, convergint en les manifestacions i treballant des d’a baix en la consolidació d’un teixit resistent i combatiu, que no entenga de negociacions quan es tracte de la qualitat de l’ensenyament.

Recolzant les mobilitzacions en solidaritat amb les/els detinguts/des en aquesta escalada de violència policial, les grans manifestacions previstes per a aquest mateix dissabte 25 a Alacant, Castelló i València, així com potenciant i treballant en la vaga d’estudiants del pròxim 29 de febrer al voltant dels Països Catalans, des d’Esquerra Anticapitalista sabem que solament d’aquesta forma, des dels carrers i des d’a baix, podrà fer-se front als atacs que, de manera brutal, s’accentuen dia a dia.


JPEG - 30.1 kB
Agressio policia

Ante la represión policial a las estudiantes en lucha contra los recortes en el País Valencià

Comunicado de Izquierda Anticapitalista

Las violentas actuaciones policiales que comenzaron con la detención de un estudiante del IES Luís Vives de Valencia el día anterior a la Huelga del pasado jueves 16 de febrero y que continuaron en la jornada de ésta- durante la cual 20.000 estudiantes se manifestaron en Valencia- con la detención de otras diez personas, siguen ahora, cuando ya han pasado cinco días desde su inicio. Ayer, día 20, las fuerzas policiales entraron en el IES Luis Vives y se produjeron nuevas agresiones y detenciones; a las 10 de la noche continuaban la pugna entre policía y manifestantes frente al mismo instituto y a la Estación del Norte de la ciudad, mientras el total de personas detenidas se elevaba ya a veintiuna.

Las protestas estudiantiles han tenido como origen la escalada de recortes en la enseñanza pública, cuyo último peldaño ha sido el decreto de medidas urgentes para la reducción del déficit del Consell de la Generalitat Valenciana de 5 de enero. Dicho decreto ha venido seguido- con sólo un mes de distancia entre ambos -por la Reforma Laboral aprobada por el gobierno estatal del PP. En el País Valencià se han producido ya una cadena de acciones de protesta masivas, comenzando por la manifestación en defensa de la enseñanza pública del 21 de enero, la del conjunto de la Administración Pública del 26 del mismo mes, la manifestación estudiantil del 16 de febrero y las manifestaciones contra la Reforma Laboral del pasado domingo 19. Todo ello sin contar las numerosas acciones en los centros, localidades y comarcas, que se van sucediendo sin interrupción, en particular en la enseñanza, pero también ante otras agresiones como la subida de las tasas municipales de la recogida de basuras en una serie de localidades de la comarca de l’Horta.

Ante las actuaciones policiales y los recortes en la enseñanza han sido convocadas ya una jornada de protesta para el jueves 23 y una nueva Huelga con manifestaciones para el miércoles día 29. Por otra parte los sindicatos de enseñanza, partidos de izquierdas y organizaciones sociales se reúnen mañana día 21 para decidir las acciones a realizar ante la represión policial y el día 25 se volverán a producir manifestaciones contra los recortes de toda la Administración Pública.

La brutal y desmesurada intervención policial- que la delegada del gobierno Paula Sánchez de León apoya -tiene unos objetivos claros: intimidar al máximo a las estudiantes para impedir su movilización y crear un clima de miedo social que permita la criminalización del incipiente movimiento. Como estamos acostumbradas a esta forma de obrar por parte del aparato represivo del estado que en anteriores ocasiones- recientemente con el 15-M, hace algún tiempo ya con el movimiento antiglobalización -ha demostrado una cierta eficacia, se impone obrar con inteligencia y prudencia. La presencia de provocadores e infiltrados policiales debe ser motivo de seguimiento y denuncia, al tiempo que es preciso evitar acciones que faciliten la represión y puedan crear un clima de miedo y el aislamiento del movimiento.

Se impone la máxima solidaridad y apoyo con las personas detenidas y continuar de manera firme y decidida con las movilizaciones por la libertad de la personas detenidas, contra los recortes y contra la reforma laboral, buscando la más amplia unidad sindical y social posible, la coordinación entre todos los sectores en lucha y la organización por abajo, en centros, localidades y comarcas, que permita su extensión y continuidad en el tiempo. Izquierda Anticapitalista podrá todo su esfuerzo para trabajar en esta dirección.

¡¡Libertad de las detenidas de Valencia!!

¡¡Dimisión de la delegada del gobierno y de los responsables policiales!!

¡¡Ni un recorte más!! ¡¡Retirada del decreto de medidas urgentes del Consell de la Generalitat Valenciana y de la Ley de Reforma Laboral!!


Ante la represión policial en el País Valencià: ¡Ocupemos las calles de todo el Estado!

Declaración del Área de Estudiantes de Izquierda Anticapitalista

La oleada de protestas contra los recortes de la Generalitat iniciada el pasado 21 de enero alrededor del País Valencià no ha hecho más que cobrar fuerza en cada una de las convocatorias que se han ido sucediendo. De manera análoga, la contestación de las fuerzas del Estado crece de manera desproporcionada desplegando exagerados dispositivos y cargando día sí, día también, contra las y los estudiantes de institutos, universidades y colegios. La máxima expresión de las agresiones la vivimos la semana pasada, y se perpetúa en la presente, con la carga indiscriminada de la policía antidisturbios a estudiantes de secundaria menores de edad. Se trata de un Estado policial instalado para quedarse y que nos traslada décadas atrás, retrocediendo gravemente en libertades, derechos y calidad de vida. No contentos con dejar de pagar a los centros, dejándolos sin calefacción, luz, etc., reprimen las protestas ante el temor de que la chispa de la indignación vuelva a desatarse alrededor del estado, esta vez con más fuerza que nunca.

En estos momentos resulta imprescindible una respuesta coordinada que exija de manera unánime la dimisión de los actuales responsables de las agresiones y la liberación sin cargos de lxs compañerxs detenidxs. La batalla continua, y debe avanzar hacia la unidad de las luchas entre estudiantes, profesorado, padres y madres, convergiendo en las manifestaciones y trabajando desde abajo en la consolidación de un tejido resistente y combativo, que no entienda de negociaciones cuando se trate de la calidad de la enseñanza.

Apoyando las movilizaciones en solidaridad con lxs detenidxs en esta escalada de violencia policial, las grandes manifestaciones previstas para este mismo sábado 25 en Alacant, Castelló y Valencia, así como potenciando y trabajando en la huelga de estudiantes del próximo 29 de febrero alrededor dels Països Catalans, desde Izquierda Anticapitalista sabemos que solamente de esta forma, desde las calles y desde abajo, podrá hacerse frente a los ataques que, de manera brutal, se acentúan día a día.


+ Info:

La violència policíaca sotraga la societat valenciana. Els agents ataquen a cops de porra, amb bales de goma i gasos lacrimògens · Hi ha ha una vintena de detinguts i molts ferits


A la mateixa secció:


Comunicat d’Anticapitalistes de Catalunya davant les eleccions del 21D


Ante la situación en Catalunya


Defensem la República Catalana i obrim el Procés Constituent


Desobeïm el 155


Per un procés constituent popular a Catalunya


Crida de la IV Internacional per Catalunya. Donem suport a la lluita del poble català.


Va de democràcia: Activistes valencians promouen un manifest en defensa del referèndum català


Declaración de la IV Internacional sobre los acontecimientos en curso en Catalunya


Desobeïm el Règim, construïm República. Des d’Anticapitalistes demanem el vot pel Sí en el referèndum de l’1 d’octubre.


Comunicado de Anticapitalistas en defensa del referendum en Catalunya

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com